Vertalen  -  Übersetzen


Wat heb ik te bieden?

Professionele vertalingen Nederlands-Duits en Duits-Nederlands op het gebied van bv.:


·         musicologie, kunst, cultuur, poëzie, theologie, linguistiek, filosofie und politicologie

·         liedteksten, teksten bij koormuziek, aria’s of een heel oratorium voor programmaboekjes;   concertvoorstellen

·         communicatie/PR, brochures, offertes, projectvoorstellen en eindberichten (EU)

. websiteteksten (duurzame producten), reclameslogans

·         sollicitatiebrieven en cv’s of redigeren/corrigeren ervan


Voor tarieven en andere vragen kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met mij*: kintzelvertaling@gmail.com

*Tarieven vertaalwerk

Was habe ich zu bieten?

Professionelle Übersetzungen Niederländisch-Deutsch und Deutsch-Niederländisch z.B. in den Bereichen:


·         Musikwissenschaft, Kunst, Kultur, Poesie, Theologie, Linguistik, Philosophie und Politikwissenschaft

·         Liedtexte sowie Texte zu Chormusik, Arien oder einem ganzen Oratorium für Programmhefte; Konzertvorschläge

·         Kommunikation/PR, Broschüren, Angebote, Projektvorschläge und Endberichte (EU)

· Websitetexte (nachhaltige Produkte), Werbeslogans

·         Bewerbungsschreiben und Lebensläufe oder deren Bearbeitung und Korrektur


Zu den Tarifen können Sie unverbindlich Kontakt zu mir aufnehmen: kintzelvertaling@gmail.com


In 2018 heb ik in opdracht van het Apollo Ensemble voor het programmaboekje van de Händel-versie een Nederlandse vertaling van de Brockes-tekst mogen maken. Deze heb ik in 2019 herzien voor de passie van Telemann en in 2023 heb ik de vertaling nog een keer grondig bewerkt voor de uitvoering van de Brockes-Passie van Keiser, want er zitten altijd weer allerlei kleine en grotere verschillen tussen.

Het is een ongelooflijk theatrale en expliciete tekst die meer lijkt op het dichterlijke libretto van een opera. Dit maakt dat deze passies heel anders zijn van opbouw en karakter dan de passies van Bach die zich, afgezien van de aria's en koralen, letterlijk aan de evangelieteksten in de vertaling van Maarten Luther houden. Pure evangelieteksten komen in de Brockes-passie nauwelijks voor.


Uit een recensie: “Tot slot nog even het boekje noemen met een voorbeeldige vertaling (in nagenoeg het originele zinsritme… heel knap) van Eva-Maria Kintzel”. (J. W. Venema, organist en koordirigent,  † 2022)

Eind 2023 heb ik de Duitse teksten en mijn Nederlandse vertalingen van de bovengenoemde drie versies van de Brockes-Passie tot één gezamenlijk tekstboekje verwerkt. Het verschijnt in februari 2025 in de concertserie van het Apollo Ensemble 'De Ring van Brockes - Bach'.
Wilt u mijn vertalingen graag gebruiken, neem dan a.u.b. contact met me op: kintzelvertaling@gmail.com

Im Frühjahr 2018 habe ich im Auftrag des Apollo Ensembles den Text der Brockes Passion von Händel ins Niederländische übersetzt und diesen  Anfang 2019 bzw. 2023 für die sehr ähnlichen, aber nicht völlig identischen Versionen der Brockes-Passionen von Telemann und Keiser bearbeitet.  Zitat aus einer Rezension aus dem Jahr 2018: "Schließlich möchte ich noch das Programmheft mit einer vorbildlichen Übersetzung (nahezu im Original-Rhythmus... sehr geschickt) von Eva-Maria Kintzel erwähnen." (J.W. Venema, Organist und Chorleiter)

Ende 2023 habe ich die deutschen Texte und meine niederländischen Übersetzungen der drei oben genannten Versionen der Brockes-Passion zu einem gemeinsamen Textbuch verarbeitet. Es erscheint im Februar 2025 in der Konzertserie des Apollo Ensembles "De Ring van Brockes - Bach".

Möchten Sie meine Übersetzungen gern verwenden? Kontaktieren Sie mich bitte unter: kintzelvertaling@gmail.com 

Andere voorbeelden - weitere Beispiele

Musicologie/Musikwissenschaft:
Cd-boekje/CD-Booklet
Apollo Ensemble (2022), >>Symbiose<<
Voorwoord in muziekuitgave/ Vorwort in Notenausgabe
https://repertoire-explorer.musikmph.de/wp-content/uploads/vorworte_prefaces/2588.html
https://repertoire-explorer.musikmph.de/wp-content/uploads/vorworte_prefaces/2578.html


Ethiek/Ethik:
Boek (hoofdstukken)
Thomas Biebricher (2017), Onvermoed en onvermijdelijk: De vele gezichten van het neoliberalisme (pp. 7-16). Nijmegen: Valkhof Pers&Stichting Critical Ethics of Care – tekstselectie door Andries Baart, vertalingen door Ton Zondervan, Sabrina Keinemans en Eva-Maria Kintzel, eindredactie door Guus Timmerman 

Eva-Maria Kintzel van Stokkum
Fotografie: Yentl van Stokkum