Vertalen - Übersetzen


Wat heb ik te bieden?

Professionele vertalingen Nederlands-Duits en Duits-Nederlands op het gebied van bv.:


· musicologie, kunst, cultuur, poëzie, theologie, linguistiek, filosofie und politicologie

· liedteksten, teksten bij koormuziek, aria’s of een heel oratorium voor programmaboekjes; concertvoorstellen

· communicatie/PR, brochures, offertes, projectvoorstellen en eindberichten (EU)

. websiteteksten (duurzame producten), reclameslogans

· sollicitatiebrieven en cv’s of redigeren/corrigeren ervan


Voor tarieven en andere vragen kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met mij*: kintzelvertaling@gmail.com

*Tarieven vertaalwerk

Was habe ich zu bieten?

Professionelle Übersetzungen Niederländisch-Deutsch und Deutsch-Niederländisch z.B. in den Bereichen:


· Musikwissenschaft, Kunst, Kultur, Poesie, Theologie, Linguistik, Philosophie und Politikwissenschaft

· Liedtexte sowie Texte zu Chormusik, Arien oder einem ganzen Oratorium für Programmhefte; Konzertvorschläge

· Kommunikation/PR, Broschüren, Angebote, Projektvorschläge und Endberichte (EU)

· Websitetexte (nachhaltige Produkte), Werbeslogans

· Bewerbungsschreiben und Lebensläufe oder deren Bearbeitung und Korrektur


Zu den Tarifen können Sie unverbindlich Kontakt zu mir aufnehmen: kintzelvertaling@gmail.com


In het voorjaar van 2018 heb ik in opdacht van het Apollo Ensemble de tekst van de Brockes-Passion van G.F. Händel in het Nederlands vertaald. Deze tekst stond in de programmaboekjes bij de uitvoeringen van deze Passie en was ook te vinden op de website van het Apllo Ensemble.
In het voorjaaar van 2019 heb ik wederom voor het Apollo Ensemble de tekst bewerkt en aangepast voor de uitvoeringen van de Brockes-Passion van G. Ph. Telemann.

Uit een recensie: “Tot slot nog even het boekje noemen met een voorbeeldige vertaling (in nagenoeg het originele zinsritme… heel knap) van Eva-Maria Kintzel”. (J. W. Venema, organist en koordirigent)

De vertalingen zijn
verkrijgbaar in een in 2022 verbeterde versie. Mocht u belangstelling hebben voor een van deze vertalingen, dan kunt u deze bij mij bestellen (prijs op aanvraag).

Mail me a.u.b.: kintzelvertaling@gmail.com

Im Frühjahr 2018 und 2019 habe ich im Auftrag des Apollo Ensemble den Text der Brockes Passion von Händel und den ähnlichen, aber nicht völlig identischen Text der Brockes-Passion von Telemann übersetzt. Zitat aus einer Rezension: "Schließlich möchte ich noch das Programmheft mit einer vorbildlichen Übersetzung (nahezu im Original-Rhythmus... sehr geschickt) von Eva-Maria Kintzel erwähnen." (J.W. Venema, Organist und Chorleiter)
Möchten Sie diese Übersetzungen gern verwenden, kontaktieren Sie mich bitte unter:
kintzelvertaling@gmail.com

Andere voorbeelden - weitere Beispiele

Musicologie/Musikwissenschaft:
C
d-boekje/CD-Booklet
Apollo Ensemble (2022), >>Symbiose<<
Voorwoord in muziekuitgave/ Vorwort in Notenausgabe
https://repertoire-explorer.musikmph.de/wp-content/uploads/vorworte_prefaces/2588.html
https://repertoire-explorer.musikmph.de/wp-content/uploads/vorworte_prefaces/2578.html


Ethiek/Ethik:
Boek (hoofdstukken)

Thomas Biebricher (2017), Onvermoed en onvermijdelijk: De vele gezichten van het neoliberalisme (pp. 7-16). Nijmegen: Valkhof Pers&Stichting Critical Ethics of Care – tekstselectie door Andries Baart, vertalingen door Ton Zondervan, Sabrina Keinemans en Eva-Maria Kintzel, eindredactie door Guus Timmerman

Eva-Maria Kintzel van Stokkum
Fotografie: Yentl van Stokkum